Congress

← vista completa

Cardiomyopathy from chronic renal failure: pathophysiology and therapeutic aspects

Miocardiopatía de la insuficiencia renal crónica terminal: fisiopatología y aspectos terapéuticos